Välj kategori

Helt gratis anger du vad du vill ha hjälp med och var.

Beskriv ditt behov

Ta emot kostnadsförslag från kompetenta hantverkare.

Invänta offerter

Luta dig tillbaka och invänta offerter från våra hantverkare.

Administration

Ordet administration kommer ursprungligen från latinets administratio, är kan fritt översättas som ”att ge service”. En övergripande definition av begreppet administration är att man hanterar information. Men i många fall så innebär administration också att man är den som fattar beslut kring en viss fråga eller visst område. Administration kan delas in i en rad olika underkategorier som löneadministration och personaladministration. En person som arbetar som administratör har som funktion att sammanställa information, och göra att den interna kommunikationen på en arbetsplats flyter bättre. Det kan handla om att författa brev till medarbetarna så att de håller sig uppdaterade om frågor som rör arbetsplats. Som administratör arbetar man också mycket med att sammanställa olika typer av rapporter. Vidare kan en administratör också vara behjälplig när det gäller att lägga upp ny information på företagets hemsida eller föra protokoll. En administratör kan också ha ett större ansvar i en firma då det exempelvis gäller ekonomiska frågor. Det kan då exempelvis handla om att implementera en budgetplan som företaget har satt. Vidare har en administratör ofta ett finger med i spelet när det handlar om att nyanställa personer, eller ha en överblick över hur resurserna, sett till arbetskraft, fördelas inom ett företag. Således kan man med fog säga att en administratör är en yrkesroll som rymmer mycket. Och i ett tidevarv där korrekt och snabb kommunikation är viktigare än någonsin så har administratörens arbete också kommer att bli mer centralt placerat i olika företags struktur. Genom att fokusera på en väl fungerande administration, så kan ett företag effektivisera sitt arbete en hel del. Oavsett ifall det handlar om ett stort eller litet företag så är administration A och O. Vanligt är att en administratör arbetar tätt ihop med andra yrkeskategorier i ett företag. Det kan vara alltifrån VD till försäljningsstrateg.

Beskriv ditt behov


Fyll i dina kontaktuppgifter

Renoverare i Administration regionen

Varför oss?

  • Kvalitetssakrade renoverare Vi jobbar med professionella företag i många branscher.
  • 100% kostnadsfritt Det kostar dig inget alls att unyttja tjänsten. Fyll i dina behov och se själv hur enkelt det är
  • Spara Pengar Genom att jämföra offerter mellan olika leverantörer så kan du på ett snabb och enkelt sätt spara pengarna.

Inkomna jobb

Statistik över inkomna jobb

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)