Välj kategori

Helt gratis anger du vad du vill ha hjälp med och var.

Beskriv ditt behov

Ta emot kostnadsförslag från kompetenta hantverkare.

Invänta offerter

Luta dig tillbaka och invänta offerter från våra hantverkare.

Revision

Den övergripande definitionen av revision är granskning. För att en revision ska bli saklig och korrekt så är det viktigt att den är oberoende. Den yrkeskategori som arbetar med revision kallas för revisorer. Hur en revision ska gå till vill reglerat på olika ställen i svensk lag. Hur en revision ska gå till i ett företag beror på vilken typ av företag det handlar om. Grundläggande är dock att en revision ska granska det aktuella företagets bokföring. I Sverige skiljer man mellan tre olika typer av revisorer. De kan vara ideella, godkända eller auktoriserade. Handlar det om större aktiebolag så måste revisorn vara godkänd eller auktoriserad. Ska revisionen ske inom en ideell förening räcker det med om revisorn är ideell. För att systemet med revisorer ska fungera på ett tillfredsställande sätt så finns Statliga Revisionsnämnden. De utövar tillsyn över de revisorer som är godkända och auktoriserade. Nämnden granskar revisorerna vart femte år. Eftersom tillgången på revisorer i Sverige är tämligen god så ska du alltid jämföra flera olika aktörer på marknaden innan du anlitar en revisor. För tillfället finns det i Sverige omkring 2 300 auktoriserade revisorer, samt 2 000 godkända. Förutom det finns det omkring 90 registrerade revisionsbolag. Efter att en revisor granskat ett företag så gör han eller hon en så kallad revisionsberättelse. Handlar det om ett stort företag så innefattar revisionsberättelsen inte alla transaktioner fram och tillbaka utan ger endast en övergripande bild av sakernas tillstånd i ett viss företag.

Beskriv ditt behov


Fyll i dina kontaktuppgifter

Renoverare i Revision regionen

Vi kunde inte hitta några renoverare i denna kategori

Varför oss?

  • Kvalitetssakrade renoverare Vi jobbar med professionella företag i många branscher.
  • 100% kostnadsfritt Det kostar dig inget alls att unyttja tjänsten. Fyll i dina behov och se själv hur enkelt det är
  • Spara Pengar Genom att jämföra offerter mellan olika leverantörer så kan du på ett snabb och enkelt sätt spara pengarna.

Inkomna jobb

Statistik över inkomna jobb

VA:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)