Välj kategori

Helt gratis anger du vad du vill ha hjälp med och var.

Beskriv ditt behov

Ta emot kostnadsförslag från kompetenta hantverkare.

Invänta offerter

Luta dig tillbaka och invänta offerter från våra hantverkare.

Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsnamn för olika tjänster som utförs i hemmet. Syftet med hemtjänst är att den person som nyttjar denna service ska ha en möjlighet att bo hemma längre. Tidigare var hemtjänsten något som låg inom kommunens ansvarsområde, och så är det fortfarande på många platser runt om i Sverige. Men på den senaste tiden har ett flertal privata aktörer dykt upp. Man talar nu om hemtjänstutförare som ett samlingsbegrepp för de företag som erbjuder hemtjänst. Med de privata aktörerna på marknaden är det också möjligt att göra så kallade tillköp. Om man exempelvis anses klara av att städa själv, men inte känner att det är något som man vill sysselsätta sig med, så kan man köpa till denna tjänst. Kom också ihåg att det finns utförare av hemtjänst som har olika typer av inriktning. Det kan handla om att personalen kan ett, i Sverige, ovanligt språk eller att det inom personalstyrkan finns ett stort kunnande om olika kulturer och religioner. Hemtjänstens verksamhet utgår från ett flertal lagar, som syftar till att den person som anlitar hemtjänst ska garanteras en så bra service som möjligt. Några av de lagar som kan vara bra att känna till lite mer om innan man anlitar hemtjänst är Socialtjänstlagen, LSS samt Hälso- och sjukvårdslagen. I hemtjänstpersonalens åtagande ingår bland annat olika former av medicinsk hjälp, exempelvis läkemedelsrådgivning. Men vi ska man också få hjälp med dagliga göromål som städning och inköp. Hemtjänstpersonalen fyller också en mycket viktig social funktion i många människors liv. I hemtjänstpersonalens åtagande ingår bland annat att personen som nyttjar servicen ska få möjlighet att exempelvis gå ut på promenader. Lycka till med val av hemtjänst! Skulle du inte vara nöjd med den service som ges så har du alltid möjlighet att byta utförare. Detta är väldigt viktigt att komma ihåg i sammanhanget.

Beskriv ditt behov


Fyll i dina kontaktuppgifter

Renoverare i Hemtjänst regionen

Vi kunde inte hitta några renoverare i denna kategori

Varför oss?

  • Kvalitetssakrade renoverare Vi jobbar med professionella företag i många branscher.
  • 100% kostnadsfritt Det kostar dig inget alls att unyttja tjänsten. Fyll i dina behov och se själv hur enkelt det är
  • Spara Pengar Genom att jämföra offerter mellan olika leverantörer så kan du på ett snabb och enkelt sätt spara pengarna.

Inkomna jobb

Statistik över inkomna jobb

VA:F [1.9.15_1155]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)